Εναλλακτικές λύσεις

Οι ψυχίατροι συνήθως δεν ενημερώνουν τους ασθενείς για τις μη-φαρμακευτικές θεραπείες, ούτε διεξάγουν ενδελεχείς ιατρικές εξετάσεις για να εξασφαλιστεί ότι το πρόβλημα ενός ατόμου δεν προκύπτει από κάποια ιατρική πάθηση που δεν έχει αντιμετωπιστεί και η οποία εκδηλώνεται ως «ψυχιατρικό» σύμπτωμα.


Εναλλακτικές λύσεις
Στην γενική ιατρική το πρότυπο για τη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης περιλαμβάνει την κοινοποίηση της φύσης των διαγνώσεων, του σκοπού της προτεινόμενης θεραπείας ή της διαδικασίας, τους κινδύνους και τα οφέλη της προτεινόμενης θεραπείας, καθώς και την ενημέρωση του ασθενούς για εναλλακτικές θεραπείες, ώστε να μπορεί να κάνει μια έγκυρη, συνειδητή επιλογή. 
Οι ψυχίατροι συνήθως δεν ενημερώνουν τους ασθενείς για τις μη φαρμακευτικές θεραπείες, ούτε διεξάγουν ενδελεχείς ιατρικές εξετάσεις για να εξασφαλιστεί ότι το πρόβλημα ενός ατόμου δεν προκύπτει από κάποια ιατρική πάθηση που δεν έχει αντιμετωπιστεί και η οποία εκδηλώνεται ως «ψυχιατρικό» σύμπτωμα. Δεν ενημερώνουν με ακρίβεια τους ασθενείς σχετικά με τη φύση των διαγνώσεων, κάτι το οποίο θα απαιτούσε την ενημέρωση του ασθενή ότι οι ψυχιατρικές διαγνώσεις είναι εντελώς υποκειμενικές (με βάση τις συμπεριφορές μόνο) και δεν έχουν καμία επιστημονική/ιατρική εγκυρότητα (δεν υπάρχουν ακτινογραφίες, τομογραφίες εγκεφάλου, τεστ χημικής ανισορροπίας για να αποδείξουν ότι κάποιος έχει μια ψυχική διαταραχή).
Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν αυτό που ονομάζεται «διαφορική διάγνωση». Ο γιατρός αποκτά ένα πλήρες ιστορικό και πραγματοποιεί μια πλήρη σωματική εξέταση, που αποκλείει όλα τα πιθανά προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν ένα σύνολο συμπτωμάτων και εξηγεί τις πιθανές παρενέργειες από τη συνιστώμενη θεραπεία.
Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις στην ψυχιατρική διάγνωση και θεραπεία, ανάμεσα στις οποίες η στάνταρ ιατρική περίθαλψη που δεν απαιτεί τον στιγματισμό και την υποκειμενική ψυχιατρική ταμπέλα ή την χορήγηση ψυχοτρόπων φαρμάκων. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εγκρίνουν και να χρηματοδοτούν μη φαρμακευτικές θεραπείες, όπως εναλλακτικές λύσεις για τα επικίνδυνα φάρμακα τα οποία έχουν αποδειχτεί τόσο αποτελεσματικά όσο και τα εικονικά (placebo)φάρμακα, και πιο επικίνδυνα από ό, τι τα περισσότερα ναρκωτικά του δρόμου. 
Παρά το γεγονός ότι η CCHR Διεθνώς δεν υποστηρίζει ή προωθεί κάποιον συγκεκριμένο επαγγελματία, ιατρική οργάνωση, πρακτική ή ομάδα, ανακαλύψαμε ότι οι παρακάτω πηγές είναι χρήσιμες για τα άτομα που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
non drug solutions for mental health getting off withdrawing from psychiatric drugsΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ/Ή ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Το Safe Harbor περιλαμβάνει συνδέσμους για να βρείτε γιατρούς οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να απομακρυνθούν με ασφάλεια από τα ψυχιατρικά φάρμακα καθώς και ιατρικό προσωπικό που θα χειριστεί τα άτομα χωρίς τη χρήση ψυχιατρικών φαρμάκων
http://www.alternativementalhealth.com
Alternative to Meds Center — Residential psychiatric medication withdrawal with medical and naturopathic oversight in Sedona, Arizona
http://www.alternativetomedscenter.com/
Green Mental Health — Holistically-centered mental health care system which reflects traditional environmental, humanitarian, and health conscious values
http://greenmentalhealthcare.com/
The Road Back — Πως να βγείτε με ασφάλεια από τα ψυχοφάρμακα
http://www.theroadback.org
Soteria House — Εναλλακτικές και μη-φαρμακευτικές λύσεις για ανθρώπους με διάγνωση σχιζοφρενούς
http://www.moshersoteria.com
alternatives to psychiatric drugs for childrenΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΟΤΡΟΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
The Block Center — Βρείτε και θεραπεύστε υποβόσκοντα προβλήματα υγείας σε παιδιά και πληροφορίες στο πως μπορούν τα παιδιά να διακόψουν τα ψυχοφάρμακα.
http://www.blockcenter.com
DrugFreeChildren.org — Informational website on issues surrounding the use of “chemical restraints” on children
http://www.drugfreechildren.org
The Doris J. Rapp Education Corporation — Ζωτικές πληροφορίες για περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία παιδιών και ενηλίκων
http://www.drrapp.com
AbleChild — Parents for a label and drug-free education
http://www.ablechild.org
blue skyΟΜΑΔΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
Mind Freedom International — μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρέχει εναλλακτικές για ανθρώπους που έχουν στιγματισθεί με ψυχιατρικές διαγνώσεις.
http://www.mindfreedom.org/about-us

Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας - Δίκτυο ατόμων που εργάζεται για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρηστών ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών υγείας.

http://www.paratiritiriopsy.org/ medical_steth_82x82 width=ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Whitaker Wellness Institute — Health care for a longer, more active life with a focus on elderly care
http://www.whitakerwellness.com/medical-services
Institute for Progressive Medicine — Conventional and complementary therapies
http://www.iprogressivemed.com
The American College for the Advancement of Medicine — A nonprofit medical society dedicated to improving complimentary and alternative medicine
http://acam.org
environmental solutions/alternatives for mental healthΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
American Academy of Environmental Medicine — Promotes optimum health through prevention and safe and effective treatments
http://www.aaemonline.org
Agency for Toxic Substances & Disease Registry — Lead toxicity: What are the physiologic effects of lead exposure?
http://www.atsdr.cdc.gov/csem/lead/pbphysiologic_effects2.html
psychiatric drugs side effects informationΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
MedlinePlus — Information on drugs, supplements and herbal information
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html
Psych Drug Dangers — CCHR International’s psychiatric drug side effects search engine includes reported side effects of psychiatric drugs to the US FDA
http://www.cchrint.org/psychdrugdangers
report psychiatric drugs side effects FDA medwatchΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Medwatch — The FDA safety information and adverse event reporting program
http://www.fda.gov/medwatch
healthy alternatives and information on non-psychiatric drug solutionsΥΓΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Naturalnews.com — Independent news on natural health, nutrition and more
http://www.naturalnews.com
Natural Solutions — Natural remedies and healthy solutions
http://www.naturalsolutionsmag.com
Natural Health Education
http://www.thepeopleschemist.com
legal recourse information psychiatric abuse victim victims lawsuitΝΟΜΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Bailey Perrin Bailey — Large civil litigation firm specializing in personal injury litigation
http://www.bpblaw.com
Baum, Hedlund, Aristei & Goldman — Wrongful death and personal injury lawyers
http://www.baumhedlundlaw.com
Vickery Waldner & Mallia LLP — Wrongful death and medical negligence lawyers
http://www.justiceseekers.com
Weitz & Luxenberg P.C. — Personal injury and medical malpractice lawyers
http://www.weitzlux.com
federal legislative informationΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
THOMAS — Legislative information from the Library of Congress
http://thomas.loc.gov