Πέμπτη 21 Απριλίου 2011

Οι Γιατροί της CIA

Οι γιατροί της CIA


Το βιβλίο "Οι Γιατροί της CIA" τεκµηριώνει τις εκτεταµένες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων από τους ψυχιάτρους στη Βόρεια Αµερική, κατά το δεύτερο ήµισυ του 20ού αιώνα. Χιλιάδες κρατούµενοι και διανοητικά πάσχοντες υποβλήθηκαν σε ανήθικα πειράµατα ελέγχου της σκέψης από κορυφαίους ψυχιάτρους και από ιατρικές σχολές. Αυτή την ιστορία δεν την αναγνώρισε ποτέ η οργανωµένη ακαδηµαϊκή ψυχιατρική. Το δίκτυο των γιατρών ελέγχου της σκέψης που ήταν αναµεµειγµένοι στα προγράµµατα ελέγχου της σκέψης Bluebird, Artichoke, kultra και άλλα έβλαψε πολύ τόσο την ψυχιατρική όσο και τους ψυχασθενείς.


Στόχος του συγγραφέα είναι να σπάσει αυτή την απαίσια σιωπή.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ  Συγγραφέας: Colin A.Ross. M.D.
Δείτε το ακόλουθο βίντεο με τον ψυχίατρο και συγγραφέα Colin Ross που μιλά για τις ερευνές του σχετικά με τα πειράματα ελέγχου του νου από τη CIA.Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την Εισαγωγή του βιβλίου:

"Ο βασικός στόχος των ψυχροπολεμικών προγραμμάτων ελέγχου της σκέψης ήταν η δημιουργία συμπτωμάτων και διαταραχών διχασμού της προσωπικότητας· περιλάμβαναν επίσης την πρόκληση της πλήρους διαταραχής πολλαπλής προσωπικότητας. Ο Άνθρωπος της Μαντζουρίας (66) ήταν αληθινό γεγονός και όχι πλάσμα της φαντασίας και δημιουργήθηκε από τη CIA στη δεκαετία του 1950 βάσει των προγραμμάτων ελέγχου της σκέψης με τις κωδικές ονομασίες ΒLUEBIRD και ARTICHOKE. Πειράματα με LSD, με αισθητηριακή απώλεια, με ηλεκτροσόκ, με εμφυτεύσεις ηλεκτροδίων στον  εγκέφαλο και με ύπνωση σχεδιάστηκαν για να προκαλέσουν αμνησία, απώλεια προσωπικότητας, αλλαγές ταυτότητας και αλλοιωμένες συνειδησιακές καταστάσεις. 
Ένας σκοπός του βιβλίου Οι Γιατροί της CIA: Παραβιάσεις των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων από Αμερικανούς Ψυχιάτρους είναι να αποδείξει ότι η δημιουργία ελεγχόμενου διχασμού προσωπικότητας ήταν ο βασικός στόχος της έρευνας για τον έλεγχο της σκέψης. Άλλοι συγγραφείς, μη ειδικοί στο διχασμό προσωπικότητας (255-258) δεν κατόρθωσαν να αντιληφθούν αυτό το γεγονός. 
Η διαταραχή της πολλαπλής προσωπικότητας ταξινομείται σήμερα από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία ως διασχιστική διαταραχή ταυτότητας.

 Οι βασικοί σκοποί του παρόντος βιβλίου είναι:

 1. Να τεκμηριώσει τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων από Αμερικανούς ψυχιάτρους τα τελευταία 70 χρόνια.
2. Να αποδείξει ότι αυτές οι παραβιάσεις ήταν διαδεδομένες, συστηματικές και σ’ αυτές ενεπλάκησαν κορυφαίοι ψυχίατροι και ιατρικές σχολές.

3. Να αντικρούσει ισχυρισμούς ότι οι παραβιάσεις έγιναν σε μια πιο πρώιμη εποχή, όταν τα ηθικά κριτήρια ήταν διαφορετικά – παραβίασαν τον Όρκο του Ιπποκράτη και τον Κώδικα της Νυρεμβέργης.

4. Να απευθύνει έκκληση για μια συστηματική έρευνα αυτών των παραβιάσεων από την κυβέρνηση και από την ψυχιατρική.

Επειδή το θέμα του παρόντος βιβλίου μπορεί να προκαλέσει ακραίες αντιδράσεις, φρόντισα να παρουσιάσω μόνο γεγονότα που είναι πλήρως τεκμηριωμένα και βασίζονται σε αντικειμενικές και δημοσιοποιημένες πληροφορίες. 
Τα πειράματα για τη δημιουργία «υπερπρακτόρων» του τύπου του Ανθρώπου της Μαντζουρίας πρέπει να γίνουν κατανοητά μέσα στο κοινωνικό και ιστορικό τους πλαίσιο, το οποίο είναι το πλαίσιο ενός εκτεταμένου και συστηματικού πειραματισμού για τον έλεγχο της σκέψης όχι εκ μέρους ελάχιστων, απομονωμένων αποστατών γιατρών, αλλά από ηγετικές μορφές της ψυχιατρικής και των μεγάλων ιατρικών σχολών."
Διαβάστε όλη την εισαγωγή εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: