Τετάρτη 12 Αυγούστου 2009

Ψυχοφάρμακα και αυτοκτονίες

Ένα μήνυμα προειδοποίησης από Επιτροπή Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CCHR).

Τα ψυχοφάρμακα μπορούν να δημιουργήσουν τάσεις αυτοκτονίας.
Εκτιμάται ότι τα αντικαταθλιπτικά έχουν προκαλέσει 63.000 αυτοκτονίες.Δεν υπάρχουν σχόλια: